INTERAKTÍV ÉLMÉNY HÁZHOZ-SZÁLLÍTÁS: OTTHONKONCERT – ONLINEKONCERT

INTERAKTÍV ÉLMÉNY HÁZHOZ-SZÁLLÍTÁS OTTHONKONCERT – ONLINEKONCERT Hazánkban elsőként, egyedülállóan otthonába visszük a zenei élményt!...

Fordító - Translate

2019. február 18., hétfő

Örökség - MŰVÉSZI ZENE KÖR – Koncertpedagógiai Előadássorozat Beszámoló II.Évad


 Örökség - MŰVÉSZI ZENE KÖR –
Koncertpedagógiai Előadássorozat Beszámoló II.Évad

MŰVÉSZI ZENE KÖR – Domokos János Antal vezetésével működő - Tehetségmenedzselő szervezetünk projektcsoportjával a 2018. év Szeptembertől Novemberig tartó időszakában – az Örökség címűközművelődési és közönségnevelési feladatokat is ellátó koncertpedagógiai előadássorozatunkkal – a megyeszékhely meghatározó középfokú intézményei részére - biztosítottunk magaskultúra-közvetítő - a művészi zene népszerűsítését célzó - esélyteremtő programokat.
Az előzetes igényfelmérésekből kiderült, hogy a középiskolás korosztály számára szükséges a legelmélyültebb nemzeti kulturális tartalmat közreadni, hiszen az egészséges világképük kialakításához az ebben a korban ért pozitív jövőképpel rendelkező társadalomkulturális hatások elengedhetetlenek.
Ezt mi is megtapasztalhattuk, hiszen nagyon érdeklődő fiatal tanulói közösségekbe érkeztünk meg minden alkalommal, akik a tömeg- és multikulturális zajszennyezettségben korábban nem ismerhették meg valódi magyarságunk hagyományait és európai kultúránk közös értékeit.
Külön öröm volt látni, hogy magyar zeneművészetünk, irodalmunk tiszta eszközeivel és módszereivel interpretálva milyen mértékű befogadással szereztek magaskulturális közösségi élményt a középiskolás tanulók, akik az előadás végére büszke szemmel tekinthettek magyarságukra és megtalálhatták az összetartozás értékeit egy - a különbözőséget kihangsúlyozó - infokommunikációs korban.  
A művészeti alkotásokat – Arany János verseit, kortársainak zeneműveit, valamint korunk irodalmi és zenei alkotásait, Csíki András költő és Domokos János Antal zeneszerző művészetének illeszkedő elemeit - úgy válogattuk össze, hogy egyszerű, világos üzenetek formájában közölhessék a tanulói közönséggel a tematikus tartalmakat, a művek valódi mondanivalóját, a közösségi, kollektív nemzeti öntudat és a személyes magyarságtudat tükrében, a zeneművészet és irodalom perspektívájából.
Az előző évadok sikeres pályázatainak köszönhetően már volt tapasztalatunk hogyan szükséges kialakítani és továbbfejleszteni egy korszerű koncertpedagógiai előadás tematikus programját, így a középiskolás közönség edukációs tartalomigényeinek megfelelően átalakítva dolgoztuk ki az Örökség című előadásunkat is, amely az előadássorozat végére a már működő tematikus előadássorozatainkhoz hasonló élményhatást és népszerűséget érhetett el.
Az évadelső Örökség előadásunk a Debreceni Újkerti Közösségi Ház aulájában
2018. Szeptember 27-én került megrendezésre.
Már az impozáns és inspiráló helyszínválasztás megadta a hatékony befogadáshoz szükséges alaphangulatot, amelyet a korszerű technikai feltételek még jobban segítettek.
Az alkalom különlegessége volt, hogy a 1848-49-es magyar szabadságharc 170.éves jubileumának tiszteletére a szervezők rendhagyó történelemóra keretében fogadták előadásunkat, tematikus dokumentumkiállítás kíséretében.
Az Újkerti Közösségi Ház rendezvényszervezői által biztosított professzionális feltételek mellett közreadott előadásunk célközönsége a Beregszászi Pál Szakgimnázium – előzetesen kiválasztott - tanulói voltak, hiszen ők az épületen belüli követlen átjárással könnyen hozzájuthattak a programhoz.
A tanulók mellett a kiállításmegnyitóra érkező nyugdíjas közönség is csatlakozott az előadáshoz, így – a tervezethez képest – nagyobb létszámban vettek részt a programban.
Az így kialakult helyzet váratlan feltételeket teremtett számunkra, hiszen a különleges alkalomhoz natívan illeszkedve újratervezéssel fejlesztettük tovább előadásunkat úgy, hogy a fiatal és az idős közönség is megfelelően magas színvonalú, könnyen befogadható tartalmat és új ismereteket is szerezhessen általa.
Mivel az elmúlt 30 évben – nemzetközi és nemzeti színpadi tevékenységeinkkel – megszerzett szakmai tapasztalataink révén fokozott jártasságot szereztünk az ehhez hasonló helyzetek menedzselésében, a megváltozott körülmények sikeres változásmenedzselése nem okozott problémát a megvalósításban.
A humor, mint meghatározó nemzeti közös nevezőnk segített az előadás prózai stílusát rögzíteni, így az életkori sajátosságok tekintetében széles skálán megjelenő közönség aktívan vehetett részt a nemzeti értékeinket tudatosító magaskulturális élménymegosztásunkban.
Az idősebb közönség előadás-tapasztalata sokat segített a fiatalok számára, hiszen pozitív példájukat követve a tanulók elsajátíthatták a koncerttermi viselkedés alapjait.
Az előadás után kisebb szakmai konzultáció alakult ki, ugyanis a jelen lévő nyugdíjasok között - korábban aktív - festők, írók és fotóművészek is voltak, akik elismerő szavaikkal méltatták előadói és alkotóművészi tevékenységeinket, amelyek tematikusan illeszkedő részleteit a helyszínen megismerhettek.


A Művészi Zene Kör a Debreceni Újkerti Közösségi Házban
A következő sikeres művészi zenei előadásainkat 2018. Október 18-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete bentlakói körében tartottuk meg, társadalmi szerepvállalásunk kiterjesztése mellett. 
Ahogy már a korábbi – ezen a helyszínen lebonyolított – előadásaink során tapasztalhattuk, rendkívül szabályozott módon, szinte már szertartásszerűen teremtették meg a felügyelőtanárok a művészi zene befogadásához szükséges alaphangulatot, amit sem az IKT eszközök használata, sem a tetszésnyilvánítás nem zavarhatott meg. Ezek az alapfeltételek számunkra nem voltak idegenek, rugalmas programkoordinációval menedzseltük a rendhagyó magaskulturális eseményt.
Az interaktivitás megőrzése érdekében a vizuális szemléltetést ismeretátadás-metodikus módszerekkel váltottuk ki, a taps hiánya pedig tovább fokozta a kollektív meghittséget.
Szokványos módon zajlottak az előadások, sem magatartásproblémát sem ellenérzést nem tapasztaltunk, amelyekre egyébként - a magaskultúrával nem találkozó büntetett fiatalok részéről - számíthattunk volna.
Szándékaink szerint egy másik tematikájú előadásunkkal a későbbiekben is visszatérünk az intézménybe, hogy Művészi Zene Kör szervezetünk társadalmi szerepvállalását kiemelten érvényesíthessük.

A Művészi Zene Kör az EMMI JavítóintézetébenA negyedik előadás 2018. November 26-án a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanulói előtt zajlott. Az előzetes egyeztetések alapján a helyi szervezők azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy – a nagy tanulói létszámra való tekintettel – két előadást tartsunk meg a helyszínen, amelyet sajnos – ezen projekt korlátozott keretein belül – nem állt módunkban teljesíteni.
Természetesen egy következő pályázat alkalmával szándékaink szerint pótoljuk az intézmény által kért további előadást és az idei programról lemaradt tanulók számára is biztosítjuk a magaskultúrához történő könnyített helyszíni hozzáférést.
A tantermet érkezésünkre technikailag és szervezés tekintetében is maradéktalanul előkészítették, segítettek még a felszerelés mozgatásában is.
A szervezési előkészületek is kedvezően alakultak, hiszen a lokális igény már korábban megmutatkozott és készséges fogadtatásban részesült az előadás.
Végül a résztvevők csoportösszetétele emelt történelem és humán specialitású 10. évfolyamos osztályokból alakult ki, az ének pedagógiai szakértőként és tanfelügyelőként is tevékenykedő rendkívül tájékozott tanárnő koordinálásával.
A magyarságtudat tudatosításával foglalkozó interaktív előadásunk ezek mellett a feltételek mellett a legnagyobb illeszkedést érhette el és hasznosan elmélyíthette a gimnazista tanulók tematikus tájékozottságát.
Rendkívül magas neveltségi szintről tettek tanúbizonyságot a tanulók, befogadóan várták a zeneművek és a versek egymásutánját, valamint az ezeket kísérő új ismeretek interaktív közreadását is érdeklődéssel követték, a legtöbben szívesen válaszoltak a feltett kérdésekre is a szomorúan esős nap ellenére.
A szakos kollegina segítségével a közös éneklés is rendkívül színvonalas produkcióvá fejlődött, az általában tapasztalható éneklés iránt tanúsított fenntartások ez alkalommal nem jelentek meg a tanulói körben.
Az előadás végén kis beszélgetésre is maradt idő, így megtudhattuk milyen tematikájú előadásokra van szüksége az intézménynek, valamint ígéretet tettünk az intézmény által kért második előadás készséges megszervezésére is, amit a jelenlegi projekt keretein belül nem tudtunk teljesíteni számukra.


A Művészi Zene Kör a Csokonai Gimnáziumban


Az előadásturné ötödik, végső állomása a Könnyűipari Szakgimnázium tanulóinak
2018. November 29-én került megszervezésre.
Az előzetes környezetfelmérésünkből és a tanulói összetétel iránti tájékozódásunkból kiderült, hogy kulturális szempontból alapvetően egységes – alapműveltségi szinten is korlátozott – közönség részére szükséges interpretálni programunkat, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a hallgatóság számára még nemzeti értékeink, hagyományaink is új ismeretanyagként jelentek meg az előadásban.  
Rögtön az előadás elején a koncerttermi viselkedéskultúrát gyakoroltattuk, hiszen a tanulók gyakorlatlanok voltak ebben a tekintetben is.
A tetszésnyilvánító taps és a produkció utáni reflektáló beszéd szabályos helyének tudatosítása után műsorunk aktív közreadása következett.
A támogató szülői háttér hiánya már a programkezdés első pillanataiban észlelhető volt, amit a nevelők fokozott fegyelmezéssel menedzseltek.
Ezt a folyamatot némiképp nehezítette, hogy előadóként a magas szintű interaktivitást – szándékaink szerint – a teljes előadás alatt fenn kívántuk tartani és kérdéseinkkel aktivizáltuk a tanulói közönséget.
A közönség bevonásával végül sikerült könnyebben befogadhatóvá tenni a komoly ismeretanyagot és lelkes tapssal kísérték a produkciókat, amit ritmikus kíséretté változtattunk, majd a záró produkcióban álló tapssal kiegészített táncmozgássá fejlesztettünk.
Ez a harmonizáló módszer kiváló egyensúlyt tartott fenn a versek csendes komolyságát és meghitt komorságát nehezen elfogadó tanulók számára, akik így facilitáltan juthattak hozzá a magaskultúrához.
Az előadás végén a közönség vidáman indult meg felénk, hogy a hangszereket közelről is megtekinthessék, kipróbálhassák és az aktív alkotó- és eladóművészetről kérdezgessenek.  
Nagy öröm volt számunkra, hogy kortárs alkotásaink révén mind a költészetet, mind a zeneszerzést olyan - a hétköznapokban is - hasznos tevékenységként rögzíthettük emlékezetükben, amely segíthet szebbé tenni kollektív környezetünket egy olyan időszakban, amikor a digitális térben popularizálódó multikultúra elvonhatja a fiatalok figyelmét a megbecsülést és büszkeséget nyújtó közös nemzeti és a személyes értékeinkről.


A Művészi Zene Kör a Könnyűipari Szakgimnáziumban az Örökség évadzáró előadásán

Debrecen, 2018. December 21.                                                                   
Domokos János Antal
Trombitaművész-tanár, Karmester, Zeneszerző, Szövegíró,
Szakvizsgázott pedagógus, Közoktatási vezető,
     a Művészi Zene Kör tehetségmenedzselő szervezet és
az Alternatív Lehetőségek Művészeti Akadémia vezetője

Interaktív Utazás a Művészi Zene Világában - MŰVÉSZI ZENE KÖR – Koncertpedagógiai Előadássorozat Beszámoló IV.Évad


Interaktív Utazás a Művészi Zene Világában
- MŰVÉSZI ZENE KÖR – Koncertpedagógiai Előadássorozat Beszámoló IV.Évad

Főtámogató:


MŰVÉSZI ZENE KÖR - Domokosné Mezei Katalin koordinálásával működő - Tehetségmenedzselő szervezetünk projektcsoportjával a 2018. év Szeptembertől Novemberig tartó időszakában – az Interaktív Utazás a Művészi Zene Világában címűközművelődési és közönségnevelési feladatokat is ellátó koncertpedagógiai előadássorozatunkkal – a megyeszékhely kulturális vonzáskörzetétől távol eső, kulturálisan szegregált intézményei részére - biztosítottunk magaskultúra-közvetítő - a művészi zene népszerűsítését célzó - esélyteremtő programokat.
Az idei előadások során már nem volt tapasztalható az előző évekhez képest jellemző kulturális különbség, a tanulók - a művészetterületet érintő - kollektív tudása és viselkedéskultúrája átlagos szintű volt.
Az általunk használt korszerű vizuális élményeszközök különösen vonzóvá tették a magaskulturális előadásunkat, megkönnyítve ezzel a befogadást minden részt vevő művészet-felhasználó számára.
A mai tanulók generációi idejük legnagyobb részét a digitális térben töltik, így sok fontos értékkel nem kerülnek kapcsolatba, mert nem tudják, hol kereshetik ezeket a tartalmakat.
Összességében idén is megállapítható, hogy a debreceni általános iskolás gyermekeknek kevés lehetősége van magaskultúrával találkozni és megfelelő minőségben értékelni azt, így az ilyen irányú tudásuk és tapasztalatuk is elenyésző.
            A MŰVÉSZI ZENE KÖR alkotó- és előadó-művésztanáraiként hivatásunkból adódóan is hisszük és valljuk is, hogy a magaskultúra-közvetítő tevékenységünk – a széleskörű befogadásnak - kedvező időben és helyen valósul meg, hiszen a tömeg- és multikulturális hatások egyre erősödnek a nemzeti hagyományokkal és európai értékekkel szemben.
            Az előzetes terveink alapján – az elmúlt évekhez hasonlóan – digitális háttérrajzokkal kívántuk vizuálisan támogatni az előadásokat, ami az idei évadban – a festőművész munkatársunk egészségi állapotának tartós leromlása miatt – digitális prezentáció formájában történt meg.
További személyi változás volt a zongorakísérő személye is, aki néhány hónapja csatlakozott szervezetünkhöz, de azóta elhivatottan segíti munkánkat készséges és professzionális szerepvállalásával.

A Nemzeti Kulturális Alap megtisztelő támogatásával megvalósuló újabb előadásturnénk során első alkalommal 2018. Október 3-án, a Zene világnapját követően a Debreceni Vénkerti Általános Iskola és AMI tanulói és pedagógusai előtt adtuk elő programunkat.
Az előzetes egyeztetések alapján azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy – az intézmény művészeti beállítottságára és a nagy tanulói létszámra való tekintettel – két előadást tartsunk meg az iskola aulájában, amelyet érkezésünkre lehetőségeiknek megfelelően előkészítettek, amely kérést készséggel teljesíteni tudtunk.
            Az előadások fogadtatása rendkívül kedvező volt, az élő digitális háttérvideó élményhatása minden várakozásunkat felülmúlta, annak ellenére is, hogy a művészeti iskolás növendékek naponta találkoznak kreatív művészeti eszközökkel és módszerekkel.
Az előadás végén fokozott kedvességgel fordultak hozzánk mind a vezetők, a pedagógusok és a tanulók is, akik – a kórusvezetőkön és énektanárokon keresztül – kérték a segítségünket a munkájuk fejlesztéséhez.

A Művészi Zene Kör a Debreceni Vénkerti Általános és Művészeti IskolábanA harmadik sikeres előadásunkat 2018. Október 11-én a Debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola tornatermében tartottuk meg, magas érdeklődés és segítségtöbblet mellett.
Az iskolai rendezvények sokasága mellett nehéz feladat volt megfelelő időpontot találni előadásunk számára, azonban a befogadó intézmény készséggel szabaddá tette a helyszínt a megbeszélt időpontra.
A technikai feltételek adottak voltak, hogy az előadáshoz szükséges – és a professzionális előadóktól elvárható – összeszedettséggel kezdjük meg az előadást.
A helyszín különleges, útelágazásszerű előkészítő berendezése lehetővé tette az előadói mozgástér fokozott dimenzionálását, így a hangszerbemutatók során a közönség egészen közelről megszemlélhette az adott hangszer apróbb részleteit is és az előadókkal is közelebbről megismerkedhettek.
A vezetők elmondása szerint rendkívül kevés forrásuk van a magaskulturális eseményeken történő megjelenésre, de ingyenes előadásokat már gyakrabban fogadnak, azonban ezek színvonala a legtöbbször nem megfelelő, tematikusan nem illeszkednek a köznevelési tananyaghoz és a művészi igényű zene sem jelenik meg műsorukban, ami következménye, hogy a tanulók nehezen zökkennek vissza az előadás utáni tantermi anyagokhoz, sok fegyelmezési többletfeladatot adva ezzel a nevelőknek.
Előadásunk során – elmondásuk szerint – kiváló hatással volt a művészi zene a hallgatóságra, megnyugtatta őket és kiegyensúlyozottabbá váltak már néhány ütem hallatán.
A zene világnapját követően megrendezésre került előadásunkat az intézmény belső rendezvényeként is népszerűsíteni tudta, így kiváló referenciává vált a későbbi értékmegosztáshoz.
Egy újabb előadással a továbbiakban is számítanak ránk, hiszen eddig csak a szervezetünk magaskulturális tevékenységeinek jóhírével találkozhattak, intézményre szabott interpretációnk nagy érdeklődés és élményátadás mellett zajlott, így professzionális előadóművészként a szükségleteknek megfelelően terjeszthettük ki szerepvállalásunkat.

A Művészi Zene Kör a Szoboszlói úti IskolábanA negyedik előadás a Debreceni Dózsa György Általános Iskola tornatermében,
2018. Október 17-én valósult meg.
Nagy örömmel fogadták, hogy kiválasztottuk intézményüket az előadásunkon történő részvételre és izgatottan vártak minket a helyszínen, amelyet felkészítettek az előadás fogadására.
A helyszíni előkészületek során a – hangtechnika kivételével a - technikai feltételeket is biztosította az intézmény, ami nagy segítség volt számunkra, hiszen így a legmagasabb szintű művészi teljesítményt nyújthattuk a színpadon. 
Mivel előadásunk közvetlenül megelőzött egy helyi tematikus programot, az intézmény ehhez kapcsolódóan rögzíthette azt.
            A zeneművészet az iskolában moduláris rendszerben szakkörként is megjelenik, az általunk megosztott magasművészeti információk kiváló illeszkedést találtak a műveltséget kiemelten támogató intézmény tanulói és pedagógusai körében.
Fegyelmezési feladatunk ezen a helyszínen sem akadt, még a közös énekléseket követően sem, így az eddigi tapasztalatainkhoz hasonlóan megerősítést nyert a művészi zene figyelemfokozó hatása.
Az új ismeretek átadása a magasművészet személyiség- és közösségformáló erejével társulva elmélyültebbé tette a közönség kollektív tudását, tehát a művészi zene pozitív üzenetének megosztásával hosszú távon megerősödhet a fiatal – kizárólag a digitális térben aktív - generációk helyes értékrendje.
            Az előadás végén a résztvevők örömmel fordultak hozzánk, majd később mind a tanulók, mind a nevelők jó kedvűen, lelkesen távoztak, így - annak tudatában, hogy szakmai küldetésünk és társadalomkulturális szerepvállalásunk ismét egy szélesebb körben kiterjedhetett – előadóként mi is elégedetten búcsúzhattunk az intézménytől, a legközelebbi találkozásig.

A Művészi Zene Kör a Dózsa György Általános Iskolában


Az előadásturné ötödik, végső állomása a Hajdúböszörményi Baltazár Dezső Református Általános Iskola volt, ahol 2018. November 15-én tarthattuk meg interaktív koncertpedagógiai előadásunk, amelyet az iskola melletti Református Templomban tartottunk meg.
Tekintve, hogy az intézmény a templomi rendezvényekre van berendezkedve, sem technikai, sem fegyelmezési problémánk nem akadt, a tanulók és pedagógusok által megszokott környezet miatt.
A különleges helyszín egészen szokatlan keretfeltételeket biztosított az előadás számára, hiszen mind a közösségi tér minősége, mind az akusztikai sajátosságai különösen meghitté tették az interpretációt.
Rendkívül nagy érdeklődést mutattak a tanulók a bemutatott hangszerek iránt, azonban a zenetörténeti korszakok tekintetében kissé tájékozatlanok voltak, így - a közismereti tananyag kiegészítésére is alkalmasan - valóban hasznosnak találták a pedagógusok is az előadást.
A tanulók a neveltségi szintjükből és az énekes liturgiával történő gyakori találkozásukból adódóan könnyen alkalmazkodtak az interaktív feladatokhoz és a közös énekléshez is.
Esetükben a művészi zene gyakorlati illeszkedése kimagaslóan megjelenik, így ismeretmegosztásunk révén tudatosan alkalmazhatják a művészi zene jótékony hatásait tanulmányaik során.
Az előadást csak egy rendkívüli esemény zavarta meg, amikor ez egyik osztály az előadás vége előtt gyors iramban távozott, feltételezhetően a mindennapos testnevelés órára történő előkészületek miatt.
Az előadás után élmény volt látni a sok mosolygós tanulót és az örvendező tanárokat, akik többször is kifejezték hálájukat a búcsúzás alkalmával.


A Művészi Zene Kör a Hajdúböszörményi Baltazár Dezső Református Általános Iskola
tanulói körében a helyi Református TemplombanDomokos János Antal
Trombitaművész-tanár, Karmester, Zeneszerző, Szövegíró,
Szakvizsgázott pedagógus, Közoktatási vezető,
     a Művészi Zene Kör tehetségmenedzselő szervezet és
az Alternatív Lehetőségek Művészeti Akadémia vezetőjeDebrecen, 2018. November 17.

2018. november 25., vasárnap

Megjelentek karácsonyi ARM különkiadásaink 🎄🌟🌠👨‍👩‍👧‍👦🎵🎁🕯♻️😌

 Megjelentek karácsonyi ARM különkiadásaink 🎄🌟🌠👨‍👩‍👧‍👦🎵🎁🕯♻️😌


Megjelentek karácsonyi ARM különkiadásaink 🎄🌟🌠👨‍👩‍👧‍👦🎵🎁🕯♻️😌


 Forduljon hozzánk bizalommal az ünnepi időszakban is és rendeljen eredeti ARM kottát, 
bármilyen személyre szóló igényt készséggel teljesítünk!


Megrendelés vagy Érdeklődés leadása: artisticmusic.arm@gmail.com


Szerezze meg az élményt,
legyen Öné a valódi érték!

ARM - "Valódi Érték
Maradandó Formában"
http://artisticmusic-arm.blogspot.com/2018/11/megjelentek-karacsonyi-arm.html